ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Friday 25. 6.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.A Tho Tho Tho Tho
1.A Tho Tho Tho Tho
1.B Tho Tho Tho Tho
1.C Tho Tho Tho Tho
1.D Tho Tho Tho Tho
1.E Tho Tho Tho Tho
1.F Tho Tho Tho Tho
2.A DT DT DT DT
2.B DT DT DT DT
2.C Tho Tho Tho Tho
2.D Tho Tho Tho Tho
2.E Tho Tho Tho Tho
3.A Tho Tho Tho Tho
3.B Tho Tho Tho Tho
3.C Tho Tho Tho Tho
3.D Tho Tho Tho Tho Odp
4.A Tho Tho Tho Tho Odp
4.B Tho Tho Tho Tho Odp
4.C Tho Tho Tho Tho Odp
4.D Tho Tho Tho Tho Odp Odp
5.A Tho Tho Tho Tho
5.B Tho Tho Tho Tho
5.C Tho Tho Tho Tho Odp
5.D Tho Tho Tho Tho Odp
6.A MU MU MU MU MU MU MU
6.B DT DT DT DT DT DT
6.C DT DT DT DT DT DT
6.D DT DT DT DT DT DT
7.A DT DT DT DT DT DT DT DT DT
7.B DT DT DT DT DT DT DT DT DT
7.C Tho Tho Tho Tho Tho Odp
7.D DT DT DT DT DT DT
8.A DT DT DT DT DT DT DT DT DT
8.B DT DT DT DT DT DT DT DT DT
8.C DT DT DT DT DT DT
8.D DT DT DT DT DT DT DT DT DT
9.A DT DT DT DT DT DT DT DT DT
9.B DT DT DT DT DT DT DT DT DT
9.C DT DT DT DT DT DT DT DT DT
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aberl Radomír .. - .. ..
Aberlová Radana .. .. .. ..
Bendlová Martina .. .. .. ..
Bromová Kateřina .. .. .. ..
Žofková Kateřina .. .. .. ..
Brtnová Věra .. .. - .. .. .. - - -
Červená Dagmar .. .. .. ..
Haubová Zuzana - .. - .. - .. - - -
Čadová Tereza .. - .. .. - ..
Havlíčková Nikola -
Čížkovský Josef .. - .. .. - - - - -
Eisman Marek - - - - - .. - - -
Hesová Jana .. .. .. ..
Horká Denisa .. .. .. ..
Hrdličková Libuše .. .. .. ..
Jakoubková Blanka - .. - ..
Křížová Martina .. .. .. ..
Jiskrová Andrea .. .. .. - - .. - - -
Ladová Markéta .. .. .. - .. -
Koutecká Markéta - .. - ..
Manzelová Klára - - - -
Kubíková Martina .. .. .. .. - - - - -
Kubů Eliška .. - .. - - ..
Langerová Věra .. .. .. .. .. .. - - -
Loudová Ivana .. .. .. ..
Nadymáčková Tatjana .. .. .. .. .. .. - - -
Marková Zlata .. .. .. ..
Martiník Jan .. .. .. - .. -
Pátková Hana .. .. .. ..
Matulová Jaroslava .. .. .. ..
Mikysková Irena .. - - .. - - - - -
Mojžišová Jana - - - - - -
Mrázová Beáta .. .. .. .. .. - - - -
Parezová Vendula .. .. .. .. .. ..
Nevečeřalová Marcela .. .. .. - .. ..
Otradovcová Stanislava - - - .. .. -
Outlá Eliška .. - - .. .. .. - - -
Panošová Martina - - - - - -
Pašková Lucie - - - - - -
Přibilová Kateřina .. .. .. ..
Purkar Jan .. - .. .. .. - - - -
Rejnová Michaela .. .. .. .. - ..
Rozsnyó Tibor - .. .. .. .. - - - -
Sejkorová Dagmar - .. .. ..
Schwarzbacher Zeman Tomáš .. .. .. .. - .. - - -
Smutná Jana .. .. .. ..
Soukupová Světluše - .. ..
Sůva David .. .. .. - .. .. - - -
Salim Vosátková Lenka .. .. - ..
Šundová Hana .. .. .. - .. ..
Tomášková Petra .. .. - ..
Vaňásková Lenka .. .. .. ..
Vavrinčíková Olesja - .. - .. .. - - - -
Vykoukalová Marie .. .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Aberl Radomír
5 odpadá Čj 4.B
Bromová Kateřina
5 odpadá Tv 5.D
Hána Martin
1 odpadá Ict 7.B (S1)
2 odpadá Ict 3.B (S1)
3 odpadá Ict 3.D (S1)
5 odpadá Ict 8.B (S1)
Jakoubková Blanka
5 odpadá Vl 4.C
Melichárková Olga
1 odpadá Aj 3.B (A1)
3 odpadá Aj 4.A (A1)
Koutecká Markéta
5 odpadá Čj 3.D
Matulová Jaroslava
5 odpadá Tv 5.C
Salim Vosátková Lenka
5 odpadá Čj 4.D
6 odpadá Tv 4.D
Tomášková Petra
5 odpadá 4.A
Vondráček Martin
4 odpadá Ict 6.B (S1)
5 odpadá Ict 8.B (S2)
Vrbová Karolína
1 odpadá M 8.C
2 odpadá M 8.A
3 odpadá M 8.B
Změny v rozvrzích tříd
0.A
1. - 4. les. Třídnická hodina
1.A
1. - 4. les. Třídnická hodina
1.B
1. - 4. les. Třídnická hodina
1.C
1. - 4. les. Třídnická hodina
1.D
1. - 4. les. Třídnická hodina
1.E
1. - 4. les. Třídnická hodina
1.F
1. - 4. les. Třídnická hodina
2.A
1. - 4. les. Den třídy
2.B
1. - 4. les. Den třídy
2.C
1. - 4. les. Třídnická hodina
2.D
1. - 4. les. Třídnická hodina
2.E
1. - 4. les. Třídnická hodina
3.A
1. - 4. les. Třídnická hodina
3.B
1. - 4. les. Třídnická hodina
3.C
1. - 4. les. Třídnická hodina
3.D
5. les. hodina odvolána
1. - 4. les. Třídnická hodina
4.A
1. - 4. les. Třídnická hodina
5. les. hodina odvolána
4.B
5. les. hodina odvolána
1. - 4. les. Třídnická hodina
4.C
1. - 4. les. Třídnická hodina
5. les. hodina odvolána
4.D
5. - 6. les. hodina odvolána
1. - 4. les. Třídnická hodina
5.A
1. - 4. les. Třídnická hodina
5.B
1. - 4. les. Třídnická hodina
5.C
1. - 4. les. Třídnická hodina
5. les. hodina odvolána
5.D
5. les. hodina odvolána
1. - 4. les. Třídnická hodina
6.A
1. - 7. les. Mimořádná událost
6.B
1. - 6. les. Den třídy
6.C
1. - 6. les. Den třídy
6.D
1. - 6. les. Den třídy
7.A
1. - 9. les. Den třídy
7.B
1. - 9. les. Den třídy
7.C
1. - 5. les. Třídnická hodina
6. les. hodina odvolána
7.D
1. - 6. les. Den třídy
8.A
1. - 9. les. Den třídy
8.B
1. - 9. les. Den třídy
8.C
1. - 6. les. Den třídy
8.D
1. - 9. les. Den třídy
9.A
1. - 9. les. Den třídy
9.B
1. - 9. les. Den třídy
9.C
1. - 9. les. Den třídy
Pedagogický dohled u třídy:
0.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Bendlová Martina
1.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Vykoukalová Marie
1.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Loudová Ivana
1.C
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Marková Zlata
1.D
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Hesová Jana
1.E
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Vaňásková Lenka
1.F
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Žofková Kateřina
2.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Červená Dagmar
2.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Smutná Jana
2.C
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Horká Denisa
2.D
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Přibilová Kateřina
2.E
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Manzelová Klára
3.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Sejkorová Dagmar
3.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Aberlová Radana
3.C
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Křížová Martina
3.D
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Koutecká Markéta
4.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Tomášková Petra
4.B
Hodina: 1. - 3. les., Učitel: Soukupová Světluše
Hodina: 4. les., Učitel: Havlíčková Nikola
4.C
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Jakoubková Blanka
4.D
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Salim Vosátková Lenka
5.A
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Hrdličková Libuše
5.B
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Pátková Hana
5.C
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Matulová Jaroslava
5.D
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Bromová Kateřina
6.B
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Ladová Markéta, Šundová Hana
6.C
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Mojžišová Jana, Pašková Lucie, Rejnová Michaela
6.D
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Čadová Tereza, Panošová Martina
7.A
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Haubová Zuzana, Rozsnyó Tibor
7.B
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Jiskrová Andrea, Mikysková Irena
7.C
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Nevečeřalová Marcela
7.D
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Parezová Vendula, Otradovcová Stanislava
8.A
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Nadymáčková Tatjana, Mrázová Beáta
8.B
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Čížkovský Josef, Eisman Marek
8.C
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Kubů Eliška
8.D
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Langerová Věra, Purkar Jan
9.A
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Brtnová Věra, Schwarzbacher Zeman Tomáš, Vavrinčíková Olesja
9.B
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Kubíková Martina, Outlá Eliška
9.C
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Sůva David